Generalforsamling er et årlig møte i et selskap, forening eller organisasjon, hvor medlemmer eller aksjeeiere innkalles for å fatte beslutninger som vedtektene krever og for å drøfte og avgjøre spørsmål om organisasjonen. Generalforsamlingen er normalt den øverste myndighet i selskapet eller foreningen.

Faktaboks

Uttale
generˈalforsamling

Reglene for generalforsamlinger i aksjeselskaper i er gitt i aksjeloven.

Når generalforsamling holdes

I aksjeselskaper og andre lovregulerte selskaper med generalforsamling som øverste organ, skal det holdes minst én årlig generalforsamling, ordinær generalforsamling. Denne skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Det samme er i regelen tilfelle i andre sammenslutninger ifølge disses vedtekter (lover).

Hvem som møter

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer eller aksjeeiere. Vanligvis kan medlemmene møte ved fullmektig. I aksjeselskaper har aksjeeiere rett til å delta med én rådgiver og gi talerett til denne.

I aksjeselskaper skal styreleder og daglig leder delta. Styremedlemmer og daglig leder har rett til å uttale seg i møtet.

Saker

På en ordinær generalforsamling skal møtet behandle:

  • årsregnskap
  • årsberetning
  • utdeling av utbytte (aksjeselskaper)
  • evt. også andre saker vedtektene krever

Beslutninger og stemmerett

Beslutninger treffes ved votering.

I aksjeselskaper gir normalt hver aksje én stemme, hvis ikke annet er fastsatt i loven eller i vedtektene. Vedtektene kan for eksempel fastsette at aksjene i en aksjeklasse gir stemmerett eller begrenset stemmevekt.

Ekstraordinær generalforsamling

Etter nærmere regler i lov eller vedtekter kan det holdes ekstraordinær generalforsamling til behandling av særlige spørsmål som måtte melde seg. Ofte kan en minoritet blant medlemmene kreve ekstraordinær generalforsamling.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Henry Wengstrøm

Ser at noen foreninger skiller mellom årsmøte, ekstraordinært årsmøte og medlemsmøter. Er det noen reell forskjell, hvis man ser bort fra at årsmøter har noen "faste" punkter på dagsorden?

svarte Erik Bolstad

Beklager sent svar. Ja, det er forskjell på alle disse. Ekstraordinært årsmøte kan vanligvis bare behandle saker som er oppført på sakslista. Medlemsmøter har sjelden vedtaksrett i større saker.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg