Martin, mannsnavn, av lat. Martinus, 'krigersk, modig', avledet av navnet på den romerske krigsgud Mars. Brukt i Norge fra ca. 1200; etter ca. 1400 også i formen Morten. Kvinnenavn Martine. Navnedag 11. november, Mortensmesse.