Per Martin Marum, norsk politiembetsmann. Marum er utdannet jurist med graden cand.jur. (1971). Han var politiadjutant ved Sarpsborg politikammer fra 1976, og ved Sør-Østerdal fra 1982 og konstituert politimester i Romsdal fra 1988 til 1989. Han var politimester i Troms fra 1990 til 1994, i Trondheim fra 1994 til 2001 og i Sør-Trøndelag politidistrikt fra 1. januar 2002 til desember 2007.