Morten, mannsnavn, nordisk form av Martin. Navnedag 11. november, Mortensmesse.