Maria, kvinnenavn, gresk-latinsk form av hebraisk Mirjam, betydningen er usikker, muligens 'den tykkfalne'. Vanlig brukt i Norge fra 1500-tallet, da mest i formen Mari. Navnedager 25. mars (Marimesse om våren), 15. august (Marimesse om høsten) og 8. september (Maria fødsel).