Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Kvalsund er en kommune i Finnmark fylke; sørøst for Hammerfest. Storparten av kommunen ligger på fastlandet øst for Sammelsundet–Kvalsundet–Vargsundet og mellom Revsbotn i nord og Store Lerresfjord i sør. Dessuten omfatter Kvalsund de sørøstlige 128 km2 av Kvaløya og de østlige 84 km2 av Seiland.

Kvalsund og Hammerfest kommuner har vedtatt å slå seg sammen i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Landskapet i Kvalsund preges av fjellvidder på 500–700 meter over havet som nyttes til sommerbeite for kautokeinorein. En rekke små, forgrenede vassdrag skjærer gjennom landskapet. Kysten er bratt men er beskyttet blant annet av øyene Kvaløya og Seiland. Repparfjorden er den eneste betydelige fjorden i Kvalsund. Seilandsjøkelen på grensen mot Hammerfest og Alta kommuner er kommunens høyeste punkt på 985 meter over havet.

Berggrunnen i Kvalsund består av gneis som tilhører Øst-Finnmarks grunnfjellsområde. Sandstein og skifre i Raipasformasjonen ligger blottet sør for Repparfjorden. På Seiland opptrer også gabbro av kaledonsk alder. Det vokser frodig skog. Stabbursdalen nasjonalpark ligger lengst i sørøst.

Tyngden av bebyggelsen ligger i administrasjonssenteret Kvalsund ved Kvalsundet og i den sjøsamiske bygda Kokelv innerst i Revsbotn. Ellers er bebyggelsen spredt langs strendene hvor fjellene ikke stuper rett ned i sjøen.

Folketallet har vært i tilbakegang siden 1950. I perioden 1950–2004 sank folketallet med 43 %; bare Loppa hadde større nedgang i Finnmark i denne perioden. I årene 1994–2004 ble folketallet redusert med 14,7 %. Dette har blant annet sammenheng med en kraftig nedgang i sysselsettingen innen fiskeriene.

Kommunens næringsliv er i stor grad basert på fiskeriene. Fiskeflåten består hovedsakelig av mindre båter som driver fiske etter torsk langs kysten av Finnmark. Utenom fiske, tilvirking og omsetning av fisk har Kvalsund en del virksomhet i tilknytning til reisetrafikk, spesielt på Skaidi.

Kobberforekomster sør for Repparfjorden ble drevet frem til 1931. Driften ble gjenopptatt i 1970-årene, men er nå nedlagt. Gruvedrift i Nussir er planlagt i 2017 med utførsel til Repparfjorden. Deponering av gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden skapte stor debatt. Gruvedriften fikk likevel konsesjon i februar 2019 med protester fra reindriftsnæringen.

37 % av de yrkesaktive har arbeid utenfor kommunen, hovedsakelig i Hammerfest. Det er flere lakseelver. Kommunen har to kraftverk i Porsaelva på østsiden av Vargsundet som gir i alt 65 GWh i midlere årsproduksjon.

E 6 går gjennom den indre del av kommunen. Fra Skaidi går Rv. 94 vestover til administrasjonssenteret Kvalsund. Herfra går det bro over Kvalsundet til Stállogárggu med videre forbindelse til Hammerfest.

Kvalsund bru stod ferdig i 1977 og er verdens nordligste hengebro. Fra administrasjonssenteret fører fylkesvei sørvestover langs Vargsund til Saraby, nær kommunegrensen mot Alta.

Kvalsund hører til Finnmark politidistrikt, Hammerfest tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Vest-Finnmark regionråd sammen med Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy og Nordkapp.

Kvalsund kommune tilsvarer de to soknene Kokelv og Kvalsund i Hammerfest prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Kvalsund til Hammerfest fogderi i Finmarkens amt.

For statistiske formål er Kvalsund kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 9 grunnkretser: Komagnes/Neverfjord, Stallogargo, Kvalsund, Halsen, Repparfjordfjellet, Indre Repparfjord/Erdal, Klubben, Revsneshamn og Kokelv/Selkop.

I Leirbukt lå tidligere en steinblokk med en 2500 år gammel helleristning som forestiller en båt og tre elger. Steinblokken er nå er flyttet til Kvalsund tettsted. Ved Rv. 94 vest for Stállogárggu er Akkanjargstabba (Kjerringnesstabben), også kalt Stalloen. Dette er en bautalignende stein som var samisk offersted i førkristen tid. Kvalsund kirke er ei langkirke i tre som er bygd i 1892/1935. Kirka er eneste bygning i kommunen som ikke ble brent under krigen.

I Kokelv finnes sjøsamisk museum og kirke. Kirken ble bygd i 1960 som et soningstegn fra den tyske stat for brenningen av Finnmark under andre verdenskrig.

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har tre sølv laks stilt i trepass mot en blå bakgrunn som viser til fiske som næring og hobby.

Navnet kommer av dyret ‘hval’.

  • Jacobsen, Ragnvald: Kvalsund i Finnmark : bygdebok om Kvalsunds folk og forhold, 1989.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.