Kvalsund var en kommune i Finnmark fylke. Den ble slått sammen med Hammerfest i 2020. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Kvalsund ligger sørøst for Hammerfest. Storparten av kommunen lå på fastlandet øst for Sammelsundet–Kvalsundet–Vargsundet og mellom Revsbotn i nord og Store Lerresfjord i sør. Dessuten omfattet Kvalsund kommune de sørøstlige 128 kvadratkilometrene av Kvaløya og de østlige 84 kvadratkilometrene av Seiland. Hele artikkelen

Ny artikkel