Helge, mannsnavn, norrønt Helgi og Hólgi, av heilagr, 'hellig'. Navnedag 30. september.