Helge Lund

Faktaboks

Født
16. oktober 1962
Fødested
Oslo
Helge Lund er næringslivsleder og har blant annet vært konsernsjef i Statoil i ti år.
Bilde tatt 6. mai 2014 i arrangement i regi av CSIS av . CC BY NC SA 2.0

Helge Lund, norsk næringslivsleder, siviløkonom. Konsernsjef i Statoil ASA 2004-14. Konsernsjef i det britiske energiselskapet BG Group 2014-15. Fra 2016 rådgiver i det amerikanske investeringsselskapet Clayton Dubilier & Rice (CD & R).

Helge Lunds yrkeskarriere startet i Høyres stortingsgruppe, som politisk rådgiver 1988-90. Han arbeidet deretter som konsulent i McKinsey & Company 1991–93, senere ansatt i Hafslund Nycomed. Viseadm. direktør i Nycomed Pharma 1997–98. Visekonsernsjef i Aker RGI 1999–2001 og konsernsjef i Aker Kværner 2002–04. Konsernsjef i Statoil 2004–07, i StatoilHydro 2007-09, og Statoil 2009-14.

To fusjoner

Lund spilte en nøkkelrolle i fusjonsprosessen mellom Aker og Kværner i 2002-03. Etter at han rykket inn som toppsjef i Statoil i 2004, lyktes han også med å fusjonere Statoil med olje- og gassdivisjonen i Hydro. Det skjedde i 2006, i nært samarbeid med Hydros konsernsjef Eivind Reiten. Det fusjonerte selskapet hadde navnet StatoilHydro i perioden 2006-09.

Statoil ble omformet og omorganisert også på andre måter i hans lederperiode. Bensinstasjoner ble solgt, og petrokjemivirksomheten avsluttet.

Internasjonal vekst

I Helge Lunds periode som konsernsjef gjennomgikk Statoil en betydelig vekst i den internasjonale virksomheten. Statoil ble et av de ledende olje- og gasselskapene i verden. Men det hører med i dette bildet at selskapet totalt sett ikke innkasserte noe overskudd av de internasjonale investeringene i de årene Lund ledet Statoil. Da han fratrådte stillingen i 2014 var selskapet involvert i olje- og gassvirksomhet i rundt 40 land.

Samarbeidsavtalen i 2007 med russiske Gazprom om Sjtokman-feltet i Barentshavet ble regnet som en av de betydeligste. Andre engasjementer var mer omstridte, som utvinningen av skifergass i USA og satsingen på oljesand i Canada. Miljøorganisasjonene mobiliserte kraftig begge steder.

Risikoen ved det brede internasjonale engasjementet ble demonstrert på dramatisk vis i 2013, da en terrorgruppe slo til mot gassanlegget In Amenas i Algerie. Fem Statoil-ansatte mistet livet.

- og nedbemanning

Statoils økonomiske stilling ble år for år preget av stor inntjening og rekordstore overskudd i Helge Lunds lederperiode. Optimismen var lenge enerådende i selskapet, ikke minst på grunn av nye, store funn på norsk sokkel (Johan Sverdrup og Johan Castberg) som tydet på at oljealderen ville vare lenger enn tidligere antatt. Fallende oljepris i tiden før han fratrådte forstyrret imidlertid bildet noe. Høsten 2014 ble det bebudet innstramninger og betydelig nedbemanning i konsernet.

Helge Lund er den første av konsernsjefene i Statoil som valgte å fratre frivillig og etter eget initiativ.

Perioden som konsernsjef i BG Group fikk preg av en gjesterolle. Etter elleve måneder i sjefsstolen fratrådte Lund, da konsernet våren 2015 ble oppkjøpt av Shell som også ønsket ny ledelse.

Helge Lund måtte tåle mye oppmerksomhet omkring lønnsnivå og godtgjørelse både da han tiltrådte og fratrådte lederjobben i BG Group. Financial Times beregnet omfanget av lønn og godtgjørelse til totalt 28 millioner pund. Det ble senere nedjustert til cirka 18 millioner pund.

Lund er fra 2016 styremedlem i oljeserviceselskapet Schlumberger, og styremedlem i det færøyske investeringsselskapet Tjaldur. Samme år var han med å starte et investeringsselskap som blant annet gir tilskudd til veldedige formål. Helge Lund skjøt inn 43 millioner kroner i selskapet.

Helge Lund er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole 1987 og er MBA fra INSEAD i Frankrike 1991.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg