Günther Weisenborn, tysk forfatter. Han ble berømt for sitt antikrigsdrama U-Boot S 4 (1928) og behandler i sine senere verker sosialkritiske og historiske fenomener. Tok i 1960-årene aktivt del i diskusjonen om atomopprustningen (Göttinger Kantate, 1958). Selvbiografisk er så vel hans drama Die Illegalen (1946), hvor han beskriver motstandsbevegelsen i nazitiden, som erindringsverket Memorial (1947).