Francè Prešeren, slovensk dikter. Han var påvirket av tysk romantikk og skrev natur- og kjærlighetslyrikk på slovensk. Mest kjent for sine formfullendte sonetter, Sorgens sonetter (1832) og Sonettekrans (1834). Et episk patriotisk dikt er Dåpen ved Savica. Det meste av hans diktning ble samlet i Poesi (1847). Prešeren la grunnlaget for slovensk diktning i nyere tid og regnes som Slovenias nasjonaldikter.