Stanko Vraz, kroatisk lyriker. Han var av fødsel slovener, men sluttet seg ca. 1833 til den illyriske bevegelsen og ble en av de betydeligste romantiske lyrikere i Kroatia. Redigerte tidsskrifter og grunnla kroatisk litteraturkritikk. Vraz var sterkt opptatt av den panslaviske idé og tanken om sørslavisk enhet.