Ljudevit Gaj, kroatisk forfatter og politiker, grunnlegger av den illyriske bevegelse. Han forsøkte under tilskyndelse av Kollár å vekke de sørslaviske folk til et felles kulturelt liv gjennom et felles skriftspråk. I den hensikt utgav han 1830 grunntrekkene av en kroatisk-slovensk rettskrivning og startet 1835 en avis, hvor kampen for hans idé ble ført. Fra slutten av 1830-årene anvendte han det skriftspråk som Vuk Karadžić hadde skapt for serberne. Dette trengte snart igjennom som felles serbokroatisk skriftspråk, men ble i Kroatia skrevet med latinske bokstaver etter Gajs system, som i mangt bygde på det tsjekkiske. Hans tilhengere kalte seg illyrere. Illyrismen siktet mot en kulturell forbindelse mellom serbere, kroater og slovenere, men fikk etter hvert også en politisk karakter.