Faktaboks

Caroline Mathilde

Karoline Mathilde

Caroline Matilda

Født
22. juli 1751, Leicester House, London, Kongeriket Storbritannia (nå Storbritannia)
Død
10. mai 1775, Celle i Hannover (nå Niedersachsen), Det tysk-romerske rike (nå Tyskland)
Begravelsessted
slottskirken i Celle
Virke
Dansk-norsk dronning
Familie

Foreldre: Frederick Louis, prins av Wales (1707–1751) og Augusta av Sachsen-Gotha-Altenburg (1719–1772).

Gift i 1766 i København med kong Christian 7. (1749–1808).

Søsterdatter av dronning Louise (1724–1751); mor til kong Frederik 6. (1768–1839).

Caroline Mathilde
Portrett av Caroline Mathilde
Caroline Mathilde
Av .

Caroline Mathilde var en dansk-norsk dronning, født inn i den britiske kongefamilien. Hun var sønnedatter av Georg 2. og søster til Georg 3. I 1766 ble hun gift med den dansk-norske kongen Christian 7. og fikk med ham sønnen Frederik 6.

Dronning Caroline Mathilde er antakelig den mest tragiske av alle kvinneskjebnene i rekken av norske dronninger. Som 15-åring ble hun giftet bort til sin fetter, den utagerende Christian 7. som etter hvert åpenbart utviklet alvorlige psykiske problemer. Kongeparet kastet seg ut i et festlig liv, hvor dronningen ble et omsvermet midtpunkt. Forholdet mellom ektefellene ble imidlertid snart dårlig, og kongen behandlet ikke dronningen godt.

Da kongens livlege, Johann Friedrich Struensee, fikk innpass ved hoffet, ble han snart Caroline Mathildes elsker, et forhold som vakte stor forargelse. Struensee overtok også den politiske makten i riket, og dronningen ble igjen midtpunktet i hofflivet. Skandalen begynte å bli åpenbar da dronningen i august 1771 fødte en datter, prinsesse Louise Augusta (1771–1843), som utvilsomt var Struensees barn. Det førte etter hvert til Struensees fall i januar 1772. Struensee ble henrettet, og ekteskapet mellom Caroline Mathilde og Christian 7. oppløst ved dom. Caroline Mathilde ble fratatt barna, forvist fra Danmark og tok opphold hos sin brors besittelser i Celle i Hannover, hvor hun ble boende til sin død. Hun døde av febersykdom, knapt 24 år gammel.

Bakgrunn

Caroline Mathilde
Caroline Mathilde som barn. Maleri fra 1754.
Av .

Prinsesse Caroline Mathilde var datter av Frederick Louis, prins av Wales. Hun var den yngste av ni søsken, og ble født fire måneder etter sin fars død. Moren var streng, og prinsessen ble godt oppdratt og lærte seg tidlig pene manerer. Innenfor familien nøt hun stor frihet og utviklet en likefrem måte å være på som ble oppfattet som bramfri da hun kom til Danmark.

Ekteskap med Christian 7.

Christian 7. og Caroline Mathilde
I 1766 ble Caroline Mathilde gift med den dansk-norske kongen Christian 7. Paret var da henholdsvis 15 og 17 år gamle. Ekteskapet ble fremskyndet fordi de kongelige rådgiverne håpte det skulle ha en beroligende effekt på den unge kongen, som var psykisk syk og utagerende. Miniatyr fra 1770-årene.
Av .

I 1765 ble hun utsett til ektefelle for sin fetter, den danske kronprins Christian, i stedet for søsteren Louise, som den danske ambassadør greve H. C. von Bothmer fant var for svakelig. Året etter ble Caroline Mathilde viet ved stedfortreder i morens residens, Carlton House i London, og begav seg deretter til Danmark. Det var en hard overfart til Nederland, hvorfra reisen gikk over land, gjennom bestefarens tyske rike Hannover til det danske Altona. Dronningen sa der farvel til sitt britiske følge og fikk en dansk hoffstab under ledelse av overhoffmesterinne Louise von Plessen (1725–1799), som Caroline Mathilde ble nært knyttet til.

3. november 1766 møtte hun sin ektefelle i Roskilde. Han hadde da vært konge siden februar. Kongeparet tok opphold på Frederiksberg slott, mens alt ble gjort klart til et festlig inntog i København. Inntoget 8. november ble avsluttet med vielse.

Caroline Mathildes tante, dronning Louise, hadde vært svært populær i København, i motsetning til sin etterfølger Juliane Marie, og denne populariteten smittet over på den nye dronningen. Ekteskapet med Christian 7. var fremskyndet for at kongen skulle roe seg ned. Hans psykiske sykdom (trolig schizofreni) hadde enda ikke brutt ut i full blomst, men han kunne oppføre seg svært merkelig. Imidlertid var ikke kongen interessert i noen kvinnelig partner, og han utviklet hurtig en sterk avsky mot kvinner som sexpartnere. Dette var problematisk, men kongens sveitsiske lærer, Élie-Salomon-François Reverdil (1732–1808), gjorde det klart for ham at han hadde plikt til å skaffe en tronarving, og dette førte til at kongen gjorde sin ekteskapelige plikt.

Livet ved hoffet

Caroline Mathilde med Frederik
Caroline Mathilde med sitt eldste barn, sønnen Frederik (senere Frederik 6.). I 1772, da Frederik var fire år gammel, ble moren forvist til Tyskland på grunn av utroskap. Frederik så aldri sin mor igjen.

Kongeparet kastet seg ut i et festlig liv, hvor dronningen ble det omsvermede midtpunkt. Forholdet mellom ektefellene ble imidlertid snart dårlig, og kongen behandlet dronningen på en lite tiltalende måte. Han kunne blant annet være svært sarkastisk, og dette gikk ut over både ministere, tjenere og ektefellen. Kongen omgav seg med folk som kunne delta i hans utsvevelser, og overhoffmesterinne von Plessen skjermet dronningen på en slik måte at Christian 7. nærmest ble nektet adgang til hustruens leilighet. Forholdet mellom ektefellene var så dårlig at da kongen i 1767 reiste til hertugdømmene med hoffet, ble dronningen etterlatt i København.

Kongens til dels tvilsomme følgesvenner baktalte dronningen, og Christian 7. kastet seg ut i et vilt liv, som blant annet omfattet opptøyer sammen med den prostituerte, beryktede «Støvlett-Cathrine», egentlig Anna Cathrine Benthagen (1745–1805) i Københavns gater. I 1768 klarte regjeringen å deportere «Støvlett-Cathrine», og omtrent samtidig fødte dronningen en sønn, den senere kong Frederik 6. På denne tiden ble overhoffmesterinne von Plessen fjernet.

Forholdet til Struensee

Scene fra Christian VIIs hoff malt av Kristian Zahrtmann i 1873.
I 1769 ble Johann Friedrich Struensee utnevnt til kongens livlege. Struensee vant kongens tillit og fikk dermed stor innflytelse, etter hvert også i statsstyret. I tillegg ble han dronningen Caroline Mathildes elsker. Scene fra Christian 7.s hoff malt av Kristian Zahrtmann i 1873. Maleriet viser Struensee og Caroline Mathilde ved spillebordet og Christian 7. som morer seg med en papegøye.
Scene fra Christian 7.s hoff
Scene fra Christian 7.s hoff malt av Kristian Zahrtmann i 1881. Dronning Caroline Mathilde med prinsesse Louise Augusta (1771–1843) på fanget. Dronningens elsker Johann Friedrich Struensee leker med den lille jenta som trolig var hans datter, mens kongen sitter i en stol ved siden av.

Da kong Christian i 1768 reiste til Storbritannia, ble dronningen nok en gang etterlatt i København. På reisen fungerte Johann Friedrich Struensee som kongens lege. Han kom etter hvert til å få stor innflytelse over kongen. Kongens psykiske sykdom begynte nå å gjøre seg bemerket og førte blant annet til at kongen ble mer passiv. Dronningen ble tvunget til å anta Struensee som sin lege, men hun utviklet fort et fortrolig forhold til legen, som forstod hennes vanskelige situasjon.

Våren 1770 ble Struensee dronningens elsker, og hun var meget forelsket i ham. I perioden juni–august 1770 reiste hoffet i Slesvig og Holstein, og dronningen og Struensee opplevde dette som en kjærlighetsreise. Struensee overtok også den politiske makten i riket, og dronningen ble igjen midtpunktet i hofflivet. Neste sommer ble tilbrakt på slottet Hørsholm, hvor de elskende levde som et par.

Livlegen var flink til å gi Christian 7. inntrykk av at det var kongen som bestemte. 15. september 1770 fikk utenriksminister Johan Hartvig Bernstorff avskjed, og Struensee overtok makten, noe han benyttet til å foreta omfattende reformer. Han styrte ved hjelp av kabinettsordrer, hvor kongen underskrev det som ble fremlagt for ham. Fra 1771 signerte Struensee selv ordrene. Dronningen lyttet delvis til Struensees politiske ideer, men det er uvisst hvor mye hun forstod av dem.

Caroline Mathilde innredet sitt lille, private lystslott Frydenlund som et elskovsrede. Herfra ble det anlagt en privat vei til residensslottet Hørsholm samt til Dyrehaven, slik at dronningen og Struensee kunne omgås uten at noen utenfra fikk innsikt i det. Men dronningen var uforsiktig i sine kjærlighetsbevis og uttalelser, og Struensees politikk skaffet ham dessuten fiender. Skandalen begynte å bli åpenbar da dronningen i august 1771 fødte en datter, prinsesse Louise Augusta (1771–1843), som utvilsomt var Struensees barn. Tjenestefolkene spionerte på dronningen, som i sin naivitet betrodde seg til dem.

Avslørt og forvist

Struensee fulgte nye ideer i oppdragelsen av kronprinsen, noe som førte til rykter, og dette var medvirkende til parets fall. Korthuset brøt sammen 17. januar 1772, da det skulle være maskeballChristiansborg slott. Enkedronning Juliane Marie (Christian 7.s stemor) klarte å få den forvirrede kongen til å undertegne arrestordrer på dronningen, Struensee og kongens oppasser, Enevold greve Brandt, og statskuppet var i gang. Schack Carl Rantzau overbrakte dronningen arrestordren. Hun protesterte heftig og forsøkte å komme inn i Struensees værelse, men ble ført bort og sendt til Kronborg.

Caroline Mathilde benektet ethvert ekteskapsbrudd, men Struensee tilstod, og det ble nedsatt en kommisjon som gjennomgikk dronningens forhold. Resultatet av undersøkelsene ble at ekteskapet med kongen ble oppløst 6. april 1772, som en følge av hennes utroskap. Struensee og Brandt ble dømt til døden for majestetsforbrytelse og henrettet. Nyheten om henrettelsene gikk sterkt inn på den unge dronningen.

Caroline Mathilde var en hodepine for den danske regjeringen. Det var først tanken å forvise henne til Ålborg, men etter sterkt britisk press ble hun sendt til broren Georg 3.s besittelser i Tyskland, hvor slottet i Celle ble stilt til disposisjon for henne. Medgiften på 40 000 pund ble betalt tilbake, og dronningens underhold skulle utredes av britene. Hun mistet dessuten enhver rett til begge sine barn. I Celle fikk Caroline Mathilde sitt eget hoff, og hun tok opp igjen kontakten med sin tidligere overhoffmesterinne, fru von Plessen, som også bodde i byen.

Siste gang Caroline Mathilde spilte en politisk rolle, var i 1774 da briten Nathaniel Wraxall (1751–1831) forsøkte å lage en sammensvergelse for å sette henne på den danske trone igjen. Hun døde imidlertid før kuppet kunne settes i verk.

Etterkommere

Sønnen Frederik, som Caroline Mathilde fikk med Christian 7., ble regent fra 1784 og konge fra 1808 som Frederik 6. Caroline Mathilde og Struensees datter, prinsesse Louise Augusta, ble gift med hertug Frederik Christian av Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1765–1814). Deres datter Caroline Amalie (1796–1881) ble i 1815 gift med daværende prins Christian Frederik, og hun ble dansk dronning ved ektemannens tronbestigelse i 1839.

Kunstnerisk behandling

Caroline Mathildes skjebne har gitt opphav til flere biografier og romaner som har behandlet forholdet mellom den eneveldige kongen, dronningen og den store politikeren Struensee. Av nyere beskrivelser er Nikolaj Arcels film En kongelig affære fra 2012.

Avbildninger

  • Pastell (brystbilde) av Francis Cotes, 1766; Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Danmark
  • Maleri (halvfigur) av Jens Juel, 1769; Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Danmark

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Jørgensen, Ellen og Skovgaard, Johanne (1909–1910): Danske Dronninger: Fortællinger og karakteristikker. København: H. Hagerup.
  • Inkvisitionskommisjonen af 20. januar 1772, København 1927–1941.
  • Lande, Harald og Gran, Åsa (1945): biografi i Norges konger og dronninger i tusen år. Oslo: Cappelen.
  • Bech, Svend Cedergreen (1972): Struensee og hans tid, København.
  • Bech, Svend Cedergreen (1981): biografi i Dansk biografisk leksikon, tredje utgave (DBL3), bind 9, København.
  • Jensen, Grethe (2000): biografi i Steffen Heiberg (red.): Danske dronninger i tusind år, sidene 78–82. København.
  • Stilling, Niels Peter (2003): Kongehusets boliger gennem 1000 år, København.
  • Bratberg, Terje: biografi i Norsk biografisk leksikon, andre utgave (NBL2).

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg