Francis Cotes, britisk portrettmaler, begynte med pastellportretter i en elegant rokokkostil som kan minne om Rosalba Carriera. I 1760-årene sluttet han seg til Reynolds' kunstsyn og malte oljeportretter i en bred, romantisk og koloristisk lysende stil.