Frederiksberg, slott i København. Bygd 1699–1703 som et beskjedent lystslott for Frederik 4. 1708–09 ble det ombygd og utvidet av arkitekt J. C. Ernst. I 1730-årene ledet Laurids Thurah ombyggings- og utvidelsesarbeider, samtidig som parken ble anlagt etter et utkast av Nicodemus Tessin d.y. Det formelle barokkanlegg ble på slutten av 1700-tallet omlagt i romantiserende retning. I 1849 ble parkanlegget åpnet for offentligheten, mens slottet har vært offisersskole fra 1862.