Utroskap eller ekteskapsbrudd innebærer at en gift person har hatt samleie med en annen person enn den som vedkommendes er gift med. Tidligere kunne en ektefelle forlange skilsmisse ved dom når den andre ektefelle hadde gjort seg skyldig i ekteskapsbrudd. Denne skilsmissegrunnen ble opphevet ved ekteskapsloven av 1991. I dagligspråket brukes utroskap også om andre tilfeller hvor en person har et seksuelt forhold til en annen enn den personen man er i et samboerforhold eller kjæresteforhold med.