von Plessen, tysk-dansk adelsslekt, opprinnelig fra Mecklenburg. Eldste kjente stamfar er Helmold von Plessen (nevnt 1356–82). Slekten kom til Danmark 1678 med Christian Sigfried von Plessen (1646–1723), som var president i rentekammeret og ble stor godsbesitter. Han var far til geheimestatsminister Christian Ludvig von Plessen (1676–1752) og geheimestatsminister Carl Adolph von Plessen (1678–1758). Med førstnevntes hustru Charlotte Amalie Skeel kom flere store eiendommer i Danmark og hertugdømmene inn i slekten; disse er senere delt mellom flere grener. Deres sønnesønns sønn ble 1830 opphøyet til greve med navnet Scheel-Plessen.