Frier er en fjord mellom Brevik og Porsgrunn i Telemark. Fjorden er cirka 14 km lang, cirka 3 km bred på det bredeste og inntil 93 meter dyp. Den er forbundet med Langesundsfjorden ved det 300 meter brede og grunne sundet Strømmen ved Brevik. Breviksbrua er avløst av den nye Grenlandsbrua som fra 1996 fører E18 over Frier. I Frier munner Skiensvassdraget ut. Det er stor skipstrafikk i fjorden, særlig til Norsk Hydros fabrikker på Herøya ved Porsgrunn.