Film er ei form for kunst eller underhaldning som brukar bevegelege bilete og lyd for å fortelje ei historie eller formidle ein bodskap. Det finst mange typar filmar og mange ulike sjangrar. Nokre vanlege måtar å kategorisere film på: etter lengde (langfilm, kortfilm) etter målgruppe (barnefilm, familiefilm, vaksenfilm) etter skildringas grunnleggende forhold til verkelegheita (spelefilm, dokumentarfilm, eksperimentfilm) etter tekniske føresetnadar (stumfilm, lydfilm, svart-kvitt-film, fargefilm) etter produksjonsform (realfilm, animasjonsfilm) etter sjanger (western, musikal, skrekkfilm) . Hele artikkelen