Datalager

Et datalager er en fysisk enhet for lagring av data. Datalager kan karakteriseres ut fra funksjon, funksjonelle egenskaper, teknologi og pris. I noen sammenhenger skilles det mellom datalager og minne (arbeidslager/arbeidsminne), mens i andre sammenhenger omtales minne også som en form for datalager. . Hele artikkelen