Datalager

Et datalager er en fysisk enhet for lagring av data. Datalager kan karakteriseres ut fra funksjon, funksjonelle egenskaper, teknologi og pris.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Datalager

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 44 artikler: