Lagringsmedium er en enhet eller et system for lagring av data. Lagringsmedier kan karakteriseres ut fra funksjon, egenskaper, teknologi og pris. Tidligere var begrepet datalager mye benyttet, og var stort sett synonymt med fysiske enheter lokalt på maskinen, men i dag er for eksempel skylagring like aktuelt. Lagringsmedium kan i dag skilles i tre ulike typer: Lokale lagringsenheter Nettverkslagring Skylagring Lagringsmedium er en fellesbetegnelse på alle steder der man kan lagre informasjon. Hele artikkelen