Del av det mønsteret som ligger til grunn for lagring og gjenfinning av data på et lagringsmedium med direkte tilgang, f.eks. en harddisk. Sporene, som avsettes magnetisk eller på en annen registrerbar måte i plateoverflaten, danner et mønster av konsentriske sirkler, inndelt radielt i sektorer. Når data lagres, lagres samtidig en adresse med spor- og sektornummer. Denne adressen muliggjør meget rask gjenfinning av data ved senere bruk.