Del av det systemet som muliggjør lagring og gjenfinning av data på et magnetisk lagringsmedium med direkte tilgang. Lagringen organiseres her i et mønster av konsentriske sirkler, kalt spor, delt inn radielt i sektorer. Når data lagres, lagres samtidig en adresse i form av spor- og sektornummer i en innholdsfortegnelse. Når dataene skal hentes frem, gjøres oppslag i denne innholdsfortegnelsen, og adressen gjør det mulig å lokalisere dataene meget raskt.