Virtuelt minne, teknikk for minnehåndtering på en datamaskin der ytre lager, vanligvis raske harddisker, benyttes som en forlengelse av maskinens minne. Dersom minnet fylles opp, legges deler av innholdet ut på ytre lager og hentes inn igjen etter behov. Selv om skriving til og lesing fra ytre lager tar lengre tid enn å hente alt fra minnet, har teknikken den store fordel at maskinen kan håndtere programmer og datamengder som er større enn det minnet egentlig tillater.