Direkte tilgang, tilgang på data når disse lokaliseres på en lagringsenhet ved hjelp av en adresse. Se også datalager.