Randomisert lagring, av dataelementer kan gi gjennomgående bedre plassutnyttelse og atkomst enn lagring som strengt følger systematikken i datamassen.