Lagringskapasitet, den mengde data en lagringsenhet på en datamaskin kan holde. Lagringskapasiteten måles i kB (kilobyte), MB (megabyte), GB (gigabyte) eller TB (terabyte). Viktige lagertyper i en datamaskin er cache, primærminne (arbeidslager) og eksternt minne. Cache og arbeidslager brukes under bearbeiding av data. Eksternt minne brukes til langtidslagring. Arbeidslager oppgis i MB eller GB. En vanlig DVD-plate har en lagringskapasitet på 4,7 GB, mens nye stasjonære PC-er typisk har harddisker (platelagre) eller SSD (Solid State Disk) med kapasitet på 300 GB til 1 TB. De største diskene kan i dag (2016) lagre 8 TB. Se byte, binære multipler.