Masselager, det ytre lageret i en datamaskin; har vanligvis større lagringskapasitet enn maskinens minne. Se datalager.