Enkolpion, medaljong som biskoper i den ortodokse kirke bærer på brystet, med bilde enten av Kristus eller Jomfru Maria. Den kan også inneholde relikvier. Noen prelater har rett til å bære to enkolpia.