Sjøforsvaret

Sjøforsvaret er en forsvarsgren i Forsvaret, og består av de to våpengrenene Marinen og Kystvakten. Sjøforsvaret ivaretar Norges interesser til sjøs og utgjør den sjømilitære delen av det norske terskelforsvaret. Marinen er Sjøforsvarets kampstyrke, og håndhever norsk suverenitet og ivareta norske suverene rettigheter til sjøs, i samarbeid med Kystvakten. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jacob Børresen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 15 artikler: