Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk betegner den norske regjeringens tiltak for å forsvare Norges befolkning, Norges territorielle integritet og norske interesser og verdier. Sikkerhetspolitikken er den delen av norsk utenrikspolitikk som befatter seg med norske sikkerhetsinteresser og setter opp mål og prioriteringer for norsk sikkerhet. Med utgangspunkt i de sikkerhetspolitiske mål og prioriteringer utformer forsvarspolitikken mål og prioriteringer for Forsvaret og fastlegger Forsvarets organisering og innretting. Hele artikkelen