Verneplikt i Norge

Verneplikt er den plikten borgere i et land har til å delta i forsvaret av landet sitt. . Hele artikkelen