Verneplikt er den plikten borgere i et land har til å delta i forsvaret av landet sitt i krig og fred, først og fremst med militære midler. Noen land, som Norge, har verneplikt. De fleste land baserer i stedet forsvaret sitt på frivillig deltagelse, med vervede soldater. Norge er ett av svært få land som har verneplikt også for kvinner. Dette ble vedtatt i 2015. Hele artikkelen