Forsvarsstaben

Forsvarsstabens våpenskjold.
Forsvarsstabens våpenskjold
Av .

Artikkelstart

Forsvarsstaben er forsvarssjefens utøvende organ for å ivareta rollen som etatssjef med alminnelig kommando over Forsvarets avdelinger og enheter.

Gjennom forsvarsstaben styrer forsvarssjefen Forsvaret i tråd med oppdrag gitt ham av forsvarsministeren, utøver budsjett- og virksomhetskontroll og ivaretar sitt arbeidsgiveransvar for Forsvarets personell.

Forsvarsstaben ble etablert 1. august 2003, samtidig som Forsvarets overkommando ble nedlagt. Etableringen skjedde i forbindelse med at Regjeringen innførte integrert strategisk ledelse av Forsvaret, som innebar at forsvarssjefen, som Regjeringens og forsvarsministerens øverste militære rådgiver, ble integrert i Forsvarsdepartementet.

Forsvarsstaben var fra begynnelsen av samlokalisert med Forsvarsdepartementet på Akershus festning. Høsten 2006 flyttet den inn, sammen med Forsvarsdepartementet, i det nye ledelsesbygget på Akershus festning.

Forsvarsstaben er organisert i et sekretariat og fem avdelinger. I tillegg inngår Forsvarssjefens internrevisjon administrativt som en del av Forsvarsstaben.

Operasjonsavdelingen

Operasjonsavdelingen støtter forsvarssjefen med å utøve alminnelig kommando. Den utarbeider forsvarssjefens operative krav og militærstrategiske retningslinjer og styrer og overvåker Forsvarets operative virksomheter. Operasjonsavdelingen består av en strategisk planseksjon, en seksjon for rustningskontroll, en øvingsseksjon og et situasjonssenter.

Personellavdelingen

Personellavdelingen forvalter Forsvarets personell, styrer Forsvarets utdanningsvirksomhet, og har med det overordnet ansvar for utviklingen av Forsvarets menneskelige ressurser – human resources, eller HR-området.

Økonomi- og styringsavdelingen

Økonomi- og styringsavdelingen har overordnet ansvar for virksomhetsstyringen i Forsvaret. Avdelingen består av en styringsseksjon, en plan- og økonomiseksjon, en utvikling- og analyseseksjon og en seksjon for administrativ kontroll.

Organisasjonsavdelingen

Organisasjonsavdelingen koordinerer Forsvarets materiellinvesteringer og planlegging av eiendom, bygg og anlegg, EBA, og har overordnet ansvar for effektivisering og strukturutvikling i Forsvaret. Organisasjonsavdelingen består av en seksjon for effektivisering og utvikling, en materiellseksjon og en EBA-seksjon.

Anbefalt lenke

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg