Forsvarsstabens våpenskjold.

Forsvarsstabens våpenskjold av Forsvaret/Forsvarsstabens logodatabase. Falt i det fri (Public domain)

Forsvarsstaben er forsvarssjefens utøvende organ for å ivareta rollen som etatssjef med alminnelig kommando over Forsvarets avdelinger og enheter.

Gjennom forsvarsstaben styrer forsvarssjefen Forsvaret i tråd med oppdrag gitt ham av forsvarsministeren, utøver budsjett- og virksomhetskontroll og ivaretar sitt arbeidsgiveransvar for Forsvarets personell. 

Forsvarsstaben ble etablert 1. august 2003, samtidig som Forsvarets overkommando ble nedlagt. Etableringen skjedde i forbindelse med at Regjeringen innførte integrert strategisk ledelse av Forsvaret, som innebar at forsvarssjefen, som Regjeringens og forsvarsministerens øverste militære rådgiver, ble integrert i Forsvarsdepartementet.

Forsvarsstaben var fra begynnelsen av samlokalisert med Forsvarsdepartementet på Akershus festning. Høsten 2006 flyttet den inn, sammen med Forsvarsdepartementet, i det nye ledelsesbygget på Akershus festning.

Forsvarsstaben er organisert i et sekretariat og fem avdelinger. I tillegg inngår Forsvarssjefens internrevisjon administrativt som en del av Forsvarsstaben.

Operasjonsavdelingen støtter forsvarssjefen med å utøve alminnelig kommando. Den utarbeider forsvarssjefens operative krav og militærstrategiske retningslinjer og styrer og overvåker Forsvarets operative virksomheter. Operasjonsavdelingen består av en strategisk planseksjon, en seksjon for rustningskontroll, en øvingsseksjon og et situasjonssenter. 

Personellavdelingen forvalter Forsvarets personell, styrer Forsvarets utdanningsvirksomhet, og har med det overordnet ansvar for utviklingen av Forsvarets menneskelige ressurser – human resources, eller HR-området.

Økonomi- og styringsavdelingen har overordnet ansvar for virksomhetsstyringen i Forsvaret. Avdelingen består av en styringsseksjon, en plan- og økonomiseksjon, en utvikling- og analyseseksjon og en seksjon for administrativ kontroll.

Organisasjonsavdelingen koordinerer Forsvarets materiellinvesteringer og planlegging av eiendom, bygg og anlegg, EBA, og har overordnet ansvar for effektivisering og strukturutvikling i Forsvaret. Organisasjonsavdelingen består av en seksjon for effektivisering og utvikling, en materiellseksjon og en EBA-seksjon. 

Anbefalt lenke

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.