Forsvarskommando Nord-Norge

Artikkelstart

Forsvarskommando Nord-Norge, FKN, var en fellesoperativ landsdelskommando underlagt forsvarssjefen, som ble opprettet i 1971. FKNs hovedkvarter var lokalisert til Reitan utenfor Bodø, og hadde ansvar for planlegging og ledelse av felles hær-, sjø- og luftoperasjoner i Nord-Norge, nord for 65 grader nordlig bredde.

FKN ble nedlagt i 2002. Ansvaret for forsvaret av Norge både nasjonalt og i alliansesammenheng ble heretter lagt til Fellesoperativt hovedkvarter, FOH, i Jåttå, mens det på Reitan ble etablert et rent nasjonalt hovedkvarter, Landsdelskommando Nord-Norge, LDKN, underlagt FOH.

FKN ble ledet av Øverskommanderende for Nord-Norge, ØKN, en offiser med grad av generalløytnant eller viseadmiral. ØKN hadde operativ myndighet over alle tre forsvarsgrenenes styrker i landsdelen. Forsvarsgrenene var representert i hovedkvarteret ved kommandører med grad av generalmajor/kontreadmiral. Land- sjø- og luftkommandørene hadde ingen selvstendig kommandomyndighet. De fungerte som ØKNs rådgivere og hadde delegert operativ kontrollmyndighet over egne styrker.

FKN hadde også status som NATO-hovedkvarter, Defence Command North Norway, DEFCOMNON, et såkalt Principal Subordinate Headquarter, PSC, underlagt NATOs nordkommando på Kolsås. ØKN ble i denne sammenheng omtalt som Commander North Norway, COMNON, og var underlagt sjefen for NATOs nordkommando på Kolsås, Commander-in-Chief Northern Europe, CINCNORTH. I fredstid var COMNON underlagt CINCNORTH når det gjaldt alliert planlegging for krise og krig, og når det gjaldt planlegging og ledelse av NATO-øvelser i Nord-Norge. I krise og krig ville COMNON bli underlagt CINCNORTH for ledelse av norske og allierte enheter og avdelinger i Nord-Norge som var avgitt til NATO.

CINCNORTH var underlagt sjefen for NATOs europakommando SACEUR, og Norge, inkludert Nord-Norge, inngikk i det geografiske ansvarsområdet til NATOs europakommando, Allied Command Europe, ACE. Nord for 65 grader nord var ACEs ansvarsområde avgrenset av Norges territorialgrense, fire nautiske mil utenfor grunnlinjen. Farvannet utenfor, Norskehavet og Barentshavet, hvor norske undervannsbåter og maritime patruljefly opererte på rutinemessig basis i fredstid, var del av ansvarsområdet til sjefen for NATOs Atlanterhavskommando, SACLANT. For mer effektiv utnyttelse av norske undervannsbåter og maritime fly som var avgitt til NATO, var COMNON gjort til såkalt funksjonell sjef i SACLANTs kommandokjede når det gjaldt operativ kontroll av slike enheter i SACLANTs kommandoområde.

Som ledd i endringene i NATOs kommandostruktur ble et alliert luftoperasjonssenter for taktisk kontroll, et Combined Air Operations Center, CAOC, i år 2000 samlokalisert med luftoperasjonssenteret i FKN. Luftkommandøren i FKN fikk dermed to hatter, både som luftkommandør i Nord-Norge og som sjef CAOC 3. CAOC 3 ble lagt ned i 2008.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg