Det norske forsvarets over tusenårige historie er nært knyttet både til framveksten av det norske rikskongedømet i perioden 900—1350, til nasjonal selvhevdelse etter 1814 og til unionskonflikten med Sverige i årene 1895—1905, som endte til slutt med et fredelig brudd. Den norske rikskongedømmet fikk et militært grunnlag i leidangen på 900- og 1000-tallet, og i en utviklet hirdorganisasjon og en større elitehær på 1200-tallet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Forsvarets historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt