Norske forsvarsorganisasjoner

Forsvaret er en betegnelse på Norges væpnede styrker med tilhørende institusjoner. Forsvaret er en etat under Forsvarsdepartementet og ledes av forsvarssjefen. Norges forsvar er basert på allmenn verneplikt. Rundt 8000 unge kvinner og menn avtjener hvert år førstegangstjeneste i Forsvaret. Forsvaret er utviklet og anvendes innenfor rammen av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Norske forsvarsorganisasjoner

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 13 artikler: