Bodø standkvarter for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) siden 2010. Ligger ved ved Skjærstadfjorden, 25 km øst for Bodø. Fra Reitan fører Forsvarets operative sjef kommando over Forsvarets stridende enheter og avdelinger, grensevakten og norsk kystvakt.

Reitan har vært brukt av det norske forsvaret siden 1963, og har fungert som norsk-alliert felles hovedkvarter i Nord-Norge. Fra 2001 var den felles militære overkommandoen i Norge lagt til Jåtta i Stavanger, mens Reitan hadde rollen som Landsdelskommando Nord-Norge.

1. august 2009 vedtok Stortinget at Fellesoperativt hovedkvarter, på Jåttå skulle erstattes av Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. FOH ble formelt åpnet høsten 2010.

Fra 2014 ble det etablert et Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) på Reitan, og det er planlagt at Generalinspektøren for Luftforsvaret vil etablere seg her med sin stab fra 2020.

Fjellanlegget på Reitan har vært modernisert, bygget om og utvidet i flere omganger, og rommet i 2012 et areal på om lag 16 000 kvadratmeter.

Rundt 550 personer har sin daglige arbeidsplass på Reitan.

Historikk

I juni 1941 etablerte tyskerne et kystbatteri på Reitan, Heeres Küsten Batterie 3/974. Det var et stort anlegg med to kanonstillinger og ammunisjonsbunkere, egen sykestue og to luftvernstillinger. På det meste talte bemanningen opp til 600 personer.

Den kalde krigen

I 1956 nedsatte Forsvarsdepartementet et fagmilitært utvalg for å planlegge et nytt norsk-alliert felles hovedkvarter i Nord-Norge. Hovedkvarteret måtte være atomsikkert og ble derfor lagt i fjell. Valget falt på Mjønesfjellet ved Skjærstadfjorden. Anleggsarbeidene startet høsten 1958. Utenfor fjellanlegget ble det bygget forlegninger, spisemesse og depot. Anlegget ble åpnet 1. juli 1963.

Fjellanlegget på Reitan ble dimensjonert for i krig å kunne huse øverstkommanderende i Nord-Norge (ØKN) med stab, Sjøforsvarskommando Nord-Norge (SKN) og Luftforsvarskommando Nord-Norge (LKN), i tillegg til et felles norsk-alliert operasjonssenter JCOC og et eget element for NATO Strikefleet.

Anlegget var selvforsynt med vann i 30 dager, hadde egen brønn og egne proviantlagre. Det ble også installert et avansert luftrenseanlegg, slik at anlegget kunne operere fullstendig nedstengt i et gitt antall døgn. Anlegget ble finansiert med midler fra NATOs infrastrukturfond.

I fredstid ble anlegget tatt i bruk av LKN og fikk betegnelsen Luftforsvarets stasjon Reitan. Ved siden av det felles operasjonssenteret JCOC ble det etablert et operasjonskompleks som skulle erstatte Luftforsvarets kommandoledd på Bodø hovedflystasjon. Det omfattet et luftkontroll- og rapporteringssenter (CRC) et sektor- og luftoperasjonssenter (CRC/ADOC), et senter for taktiske luftoperasjoner (TAOC) og et operasjonssenter for maritime luftoperasjoner (MAOC). Fra sommeren 1963 fungerte Reitan som et felles regionalt freds- og krigshovedkvarter for Nord-Norge.

Mellom 1967 og 1968 bygde NATOs atlanterhavskommando en egen liten leir med forlegning og messe for personell fra Strikefleet som skulle tjenestegjøre ved Reitan i krig. Leiren var en del av Reitan, men ble plassert noen kilometer lenger vest, i Løding på Tverrlandet.

Reitan var blant NATOs første atomsikre hovedkvarter og ble brukt som referanse for liknende anlegg i Italia, Hellas og Tyrkia.

Kommandosystemet som ble etablert på Reitan i 1963, kom til å danne grunnlaget for et nytt norsk enhetskommandosystem med to forsvarskommandoer – FKN i Nord-Norge og FKS i Sør-Norge. Kommandosystemet ble etablert i 1971. Alle kommandoledd i Nord Norge skulle heretter ha fast base på Reitan også i fredstid. I NATOs kommandosystem var FKN en Principal Subordinate Command, PSC, underlagt Nordkommandoen på Kolsås.

Etter etableringen av FKN ble det reist et nytt kontorbygg like utenfor hovedinngangen til fjellanlegget, som fikk navnet «Nordvern». Det var klart til innflytting i 1974.

Etter den kalde krigen

I 1994 ble NATOs Nordkommando på Kolsås lagt ned. FKN på Reitan mistet sin status som PSC og fikk status som et Joint Task Force North Norway.

I forbindelse med reorganiseringen av NATOs kommandostruktur i siste halvdel av 1990-tallet ble det opprettet et alliert luftoperasjonssenter, CAOC 3 på Reitan. CAOC 3 ble erklært operativt 3. mars 2000. Samtidig mistet FKN status som NATO-hovedkvarter og gjensto som en ren nasjonal kommando. CAOC 3 ble lagt ned i 2003.

1. august 2001 bestemte Regjeringen at Norges fellesoperative hovedkvarter (FOHK) skulle ligge på Jåttå ved Stavanger. Reitan ble dermed redusert til en landsdelskommando. Under FOHK på Jåttå fikk Landsdelskommando Nord-Norge, LDKN, ansvar for å ivareta Norges forpliktelser i henhold til Schengen-avtalen, for å lede Kystvaktens operasjoner og for å opptre som regional krisestyringsstab.

1. august 2009 ble det bestemt at FOHK på Jåtta skulle legges ned og at det i stedet skulle etableres et Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bjerga, Kjell Inge: «Enhet som våpen – øverstkommanderende i Nord-Norge 1948-2002». Eide forlag, Bergen 2002
  • Skogrand, Kjetil : «Bodø og forsvaret av Nord-Norge 1945-1967». IFS info 5/98

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg