Japans litteratur

Fagansvarlig

Reiko Abe Auestad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 34 artikler:

B

  1. Basho