Typografi er utforming og fremstilling av – primært – tekstlige budskap, vanligvis med tanke på trykking, digital presentasjon eller annen mangfoldiggjøring; samt den visuelle formen på typografert tekst. Typografiens helt essensielle hensikt er å formidle tekstens semantiske struktur gjennom å synliggjøre de ulike tekstelementenes rolle i det totale budskapet.Begrepet typografi forbindes først og fremst med utforming av tekst i trykksaker produsert i en håndverksmessig eller industriell prosess med prefabrikkerte visuelle elementer (skrift og så videre), men også tekst på skjerm og i digitale medier. Hele artikkelen