Impressum er en påbudt angivelse av hvor en tekst er trykt og hvem som er utgiver, også kalt trykkested. For aviser og tidsskrifter skal det også stå hvem som er ansvarlig redaktør.