Imprimatur, sensors påtegning på bøker som fikk en gunstig sensur. Uttrykket ble også tidligere brukt av en forfatter overfor trykkeriet når korrekturen var klar til trykking.