Sperring, det å øke avstanden mellom bokstavene eller linjene.