Kursivere er å fremheve deler av en tekst ved å sette den med kursiv, en hellende skrift.