Kjeller, nederste del av en avisside, gjerne markert med en kraftig, vannrett strek; artikkel på slik plass.