Boktrykkermerke, dekorativt utformet firmamerke, ofte i stort format, som ble plassert på tittelbladet eller under sluttskriften i bøkene. Brukt av boktrykkerne fra 1450-årene for å markere bøkenes trykkested. Etter 1700 sjelden brukt.