Gefirt, enhet i typografisk blindmateriell (utslutning), der bredden er like stor som skrifthøyden (kegelen eller bokstavhøyden), og som derfor varierer med skriftstørrelsen. Halvgefirt, drittel og slis er henholdsvis halvparten, tredelen og firedelen av en gefirt. Gefirt i 10 punkt er 10 punkter, halvgefirt i 8 punkt er 4 punkter osv. Drittel ble i blysats brukt som norm for ordmellomrom.