Fisk, svibelfisk, betegnelse for bokstaver eller linjer i en satsside som er falt fra hverandre og kommet i uorden, eller på skrifttyper som er feilplassert i settekassen; fiske, miste sats så den kommer i uorden.