Tradisjonell typografisk fagsjargong på skriftstørrelsene 9, 10 og 12 pkt. (borgis, korpus og cicero) som benyttes mest og vanligvis brukes til fortløpende tekst i bøker og tidsskrifter, i motsetning til tittelskrifter i større grader.