Tegnet eller trykt lykkønskning, takkeskriv el.l., kunstnerisk utført på godt papir og ofte satt inn i en perm med f.eks. gulldekor.