Garnityr, tidligere benyttet betegnelse på samling av flere eller alle tilgjengelige grader av samme skriftsort, f.eks. Garamond normal eller Times kursiv. Garnityr brukes også som betegnelse på streker og typografiske ornamenter i én og samme stil.